Choroby psów przeciwko którym najczęściej szczepimy

Jak działają szczepionki?

Szczepionki zawierają małe ilości unieszkodliwionych wirusów, bakterii lub innych czynników chorobotwórczych. Zadaniem szczepionki jest stymulacja układu odpornościowego Twojego psa do produkcji przeciwciał. Przeciwciała mają zdolność zwalczania infekcji, nie dopuszczając do rozwoju ciężkich i często śmiertelnych chorób

Nosówka psów

Jest to zakaźna choroba o bardzo ostrym przebiegu wywołana przez wirus. Znanych jest kilka postaci nosówki: żołądkowo jelitowa, oddechowa i nerwowa. W ostatnich latach występuje stosunkowo rzadko, przede wszystkim dzięki szeroko rozpowszechnionym szczepieniom profilaktycznym. W zdecydowanej większości przypadków choroba ta kończy się śmiercią psa.

Zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli psów (kaszel kenelowy)

Jest to wysoce zaraźliwa choroba układu oddechowego psów. Wywołuje ją nie jeden, a kilka drobnoustrojów, m. in: wirus parainfluenzy psów, adenowirus typu 2 oraz bakterie Bordatella bronchiseptica. Najbardziej charakterystycznym objawem jest suchy, uporczywy kaszel. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania tej chorobie jest podawanie szczepionki donosowej, budującej odporność miejscową w układzie oddechowym.

Parwowiroza psów

Najczęściej występująca choroba zakaźna u psów na całym świecie. Wywoływana przez wysoce oporny wirus, który może pozostawać w środowisku przez wiele miesięcy, stanowiąc źródło zakażenia dla innych psów. Parwowirus powoduje ostre, krwotoczne zapalenie jelit. Szczepienie jest jedyną pewną metodą zapobiegania ten potencjalnie śmiertelnej chorobie, która zazwyczaj ma najcięższy przebieg u młodych szczeniąt i psów w podeszłym wieku.

Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha)

Choroba ta jest wywoływana przez adenowirus. Pies może zarazić się poprzez kontakt z wydzielinami, takimi jak: ślina, zakażony mocz lub kał. Zakaźne zapalenie wątroby powoduje zazwyczaj ciężką niewydolność wątroby, poważne uszkodzenie oczu i problemy z oddychaniem.

Leptospiroza

Choroba zakaźna wywoływana przez bakterie. Psy najczęściej zarażają się pijąc zakażoną leptospirami wodę z kałuż, kanałów lub rzek. Objawy leptospirozy to m.in.: wymioty, biegunka, żółtaczka, ostry ból brzucha, odwodnienie. Leptospiroza może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek lub wątroby. Człowiek może się również zarazić leptospirozą.

Wścieklizna

Jest to nieuleczalna w 100% śmiertelna choroba wirusowa, atakująca centralny układ nerwowy prawie wszystkich ssaków, włączając w to ludzi. Przenoszona jest poprzez kontakt ze śliną zakażonego zwierzęcia (również dzikiego: lisa, szopa, nietoperza, wiewiórki) poprzez ugryzienie lub każde inne uszkodzenie skóry. W Polsce wszystkie psy od 3. miesiąca życia podlegają obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie w odstępach 12-miesięcznych. Brak aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie może narazić właściciela psa na poważne konsekwencje prawne.

Jak skuteczne jest szczepienie?

Zarówno leczenie preparatami farmaceutycznymi czy procedura chirurgiczna jak i szczepienia profilaktyczne nie dają 100% gwarancji skuteczności. Jednakże stosowanie szczepień profilaktycznych w połączeniu z odpowiednim żywieniem i zadowalającymi warunkami utrzymania jest najlepszą z możliwych ochroną przed chorobami zakaźnymi. Biorąc pod uwagę koszty leczenia chorób zakaźnych, zarówno te finansowe, jak i emocjonalne, zapobieganie chorobom poprzez szczepienia to kwestia, której absolutnie nie powinno się lekceważyć.